Vilket parti ska jag rösta på?

Vet du vilket parti du ska rösta på?, för snart rullar detta år ut och vi tar ett stort steg in i 2018! Vad detta innebär? Jo, att vi har valet 2018 att sätta tänderna i. Och visst blir det en hel del olika frågor och områden att ta ställning till. Många tycker att alla olika aspekter att förhålla sig till försvårar valet rejält. Det hinner trots allt gå fyra år mellan valen vilket innebär att både dina och partiernas hjärtefrågor kan komma att ändras. Det som var aktuellt och viktigt för dig under det senaste valet kanske helt har ändrats inför valet 2018.

Vilket parti ska jag rösta på när det rör skolan?

Vissa gör dock missen att antingen alltid rösta på samma parti som de alltid har röstat på, medan många andra röstar blankt eller helt struntar i att rösta eftersom man känner att man inte har den kunskap som behövs för att förhålla sig helt till ett parti inför valet 2018. Problematiken med detta är att partier inför valet 2018 kan komma att bli vågmästare medan andra partier kan riskera att åka ut ur riksdagen.

Dessutom ska man komma ihåg att det är stort att leva i ett demokratiskt land där folket får driva sin politik. Låt inte denna möjlighet gå till spillo på grund av okunskap! Så vad ska man rösta på inför valet 2018? Vi har här låtit oss sammanfatta kort vad varje enskilt parti står för i de största och viktigaste frågorna inför valet 2018. Kanske kan det vara en liten hjälp på vägen. Har du funderingar såsom; "Vilket parti ska jag rösta på?" Ska du läsa vidare på denna hemsida.

vilket parti ska jag rösta på?

Socialdemokraterna - Vill ha en jämlik skola helt fritt från både vinstjakt och skattesänkningar.

vilket parti ska jag rösta på?

Moderaterna - Varje elev ska ges möjligheten att uppnå sin fulla potential med rätta medel.

 

vilket parti ska jag rösta på?

Sverigedemokraterna - Vill lägga fokus främst på högre utbildningar.

 

vilket parti ska jag rösta på?

Centerpartiet - Vill se skolor med jämn kvalitet oavsett vart i landet de är belägna.


vilket parti ska jag rösta på?

Vänsterpartiet - Skolor med vinstintresse ska bort för att elever ska kunna förlita sig på att skolan närmast hemmet är lika bra som någon annan.

vilket parti ska jag rösta på?

Miljöpartiet - Vill se mer investeringar i skolan för att kunna lyfta elevers olika talanger.

vilket parti ska jag rösta på?

Liberalerna - Tror på att öka lärares status samt att nationella prov i tidigare årskurser kan få den svenska skolan tillbaka på banan.

vilket parti ska jag rösta på?

Kristdemokraterna - Föräldrar och skolan har ett nära samarbete och arbetar tillsammans för att uppfostra och lära eleverna.

På den här kan du läsa mer om vad de olika partierna har för inriktning och åsikter för att du lättare ska ta reda på vilket parti du ska rösta på i riksdagsvalet 2018

Vilket parti ska jag rösta på rörande miljön?

vilket parti ska jag rösta på?

Socialdemokraterna - Vill ta fram en tydlig strategisk plan för hur man ska minska övergödning i haven men också försvara den biologiska mångfalden genom att minimera de risker som finns med giftiga kemikalier.

vilket parti ska jag rösta på?

Moderaterna - Vill lägga sitt främsta miljöfokus på följande fyra områden: klimatet, kemikalier, hav och sjö samt den biologiska mångfalden.

vilket parti ska jag rösta på?

Sverigedemokraterna - Prioriterar en förbättring av vårt energisystem då de anser att detta område är det viktigaste när det kommer till miljöåtgärder.

vilket parti ska jag rösta på?

Centerpartiet - Förespråkar en helt giftfri miljö, med fokus på gröna jobb, giftfria leksaker samt bättre och fler miljövänliga bilar. Vill dessutom ingå ett nära samarbete med EU inom miljöfrågorna.

vilket parti ska jag rösta på?

Vänsterpartiet Vill helt separera långsiktigt miljöarbete från kortsiktiga vinstdrivande verksamheter. De vill satsa främst på förnybar energi genom exempelvis vindkraft och solceller samt hållbara transporter.  

 

vilket parti ska jag rösta på?

Miljöpartiet - Tror på att Sverige kan bli ett föregångsland när det kommer till klimatutsläpp. Vi ska bli helt fria från utsläppen och föreslår att detta ros i land genom en klimatlag som tvingar politiker att ta större ansvar för miljöfrågor.

 

vilket parti ska jag rösta på?

Liberalerna - Genom vetenskap, forskning, teknik, demokrati och internationella samarbeten vill Liberalerna driva miljöfrågorna framåt.

vilket parti ska jag rösta på?

Kristdemokraterna - Här tror man på att lägga resurserna på både förnybar energi men också på förnybara drivmedel.

Går du fortfarande i tankar såsom "vilket parti ska jag rösta på" Inför riksdagsvalet 2018? Ingen fara! Läs mer om partierna under resterande flikar på denna hemsida!

Denna sida är producerad samt optimerad av Flighton AB

Sveriges ledande SEO-Byrå

Vilket parti ska jag rösta på?

Vilket parti ska jag rösta på?

Vilket parti ska jag rösta på?