Allmän info till dig som ska rösta i riksdagsvalet 2018

Alla som är folkbokförda i Sverige och som är 18 år fyllda senast på valdagen har rätt att rösta i det svenska riksdagsvalet. Valet i Sverige äger rum vart fjärde år och alltid den andra söndagen i september. Detta leder till att valet 2018 infaller den 9 september 2018. Som svensk medborgare får man arbeta som röstmottagare i riksdagsvalet 2018. För att göra detta krävs det att du kontaktar och anmäler dig till valnämnden i din kommun. Det går också att arbeta som rösträknare men där kräver man att du med intresse anmäler dig till länsstyrelsen i det län där du är bosatt. Räkningen av röster genomförs alltid samma dag som valet.

Viktiga datum att hålla reda på inför Sveriges riksdagsval 2018:

1 mars 2017 - Dagen då valmyndigheten tar fram statistik över de som är berättigade att rösta i Sverige. Denna statistik används sedan för att kommunen ska kunna ta fram en korrekt indelning av valdistrikt och valkretsar.

31 oktober 2017 - Är den sista dagen för både kommun- och landstingsfullmäktige att besluta om huruvida några ändringar i den utsedda valkretsen ska göras. Dessa beslut måste i slutändan godkännas av länsstyrelsen.

1 december 2017 - Idag är det den sista dagen för länsstyrelsen att besluta om eventuella ändringar för att sedan fastställa den slutgiltiga indelningen i de olika valdistrikten. Det går dock att överklaga länsstyrelsens beslut hos den så kallade valprövningsnämnden om behov skulle föreligga.

9 september 2018 - Äntligen dags för riksdagsvalet 2018!

Se till att du vet precis vilket parti du ska rösta på när valdagen kommer! - Vi hjälper dig!

vilket parti ska jag rösta på?

Denna sida är producerad samt optimerad av Flighton AB

Sveriges ledande SEO-Byrå