Riksdagsval 2018

Vilka viktiga frågor ser vi inför riksdagsvalet 2018?

Det stora riksdagsvalet 2018 närmar sig minst sagt med stormsteg. Att det kan upplevas stressigt är inte konstigt - det är mycket man ska ta hänsyn till innan man lägger sin slutgiltiga röst. Inför det svenska riksdagsvalet 2018 finns det precis som vanligt en rad olika aspekter som man bör ta ställning till. Vilka ämnen som lyfts speciellt varierar alltid från val till val, från år till år. Så vad är hjärtefrågorna inför det kommande valet 2018? Om alla partier följer samma röda linje som de gjort hittills så är den frågan som kommer ta absolut mest plats flyktingfrågan. Inte konstigt när vi har drabbats av en av de största flyktingkriserna i modern historia nyligen. På grund av krig och oro på flera ställen runt om i världen har flyktingströmmarna tilltagit de senaste åren. Hur partier ställer sig till detta och hur de vill lösa det faktum att det tillkommer folk i en takt som kan vara svårhanterad kan vara bra att läsa på om. Denna fråga kommer få stort spelrum inför valet 2018 och kommer beröra ämnen som migration, integration och det allt mer växande mångkulturella samhälle som växer fram i Sverige.

 

Hjärtefrågor som rör skolpolitiken samt vård och omsorg står alltid högt upp på politikernas listor. Lika aktuella inför valet 2018 som inför tidigare val. Om vi ska banta ner det till ett generellt ställningstagande som de respektive blocken har så tycker de rödgröna att man helt ska slopa vinstdrivande företagsamhet inom både skola och omsorg. De rödgröna vill istället fokusera sina resurser på att minska administrativa arbeten inom både skol- och vårdsektorn. Alliansen vill istället fokusera på den enskilda individen. Genom att möjliggöra fler fria val ska både skolan och omsorgen blomstra och varje enskild elev eller patient ska antingen nå sin fulla potential eller få just den vård som krävs när som oavsett tidigare förutsättningar. Här tycker man alltså raka motsatsen i förhållande till de rödgröna eftersom alliansen förespråkar vinstdrivande företagsamhet för att ro sina visioner i mål. Vet du vilken sida du står på inför valet 2018?

En annan fråga som har kommit att bli mer aktuell inför valet 2018 än någonsin är säkerhetspolitiken. Med ökade terrorhot i både Sverige och Europa i allmänhet vill man lyfta denna fråga och se över vilken typ av säkerhetspolitik som drivs i Sverige i dagsläget. Säkerhetspolitiken berör allt ifrån medlemsskap i NATO till landets försvarsinriktning.

Val i Sverige äger alltid rum den andra  lördagen i september vart fjärde år. Då är det riksdagsval till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Detta innebär att vårt nästa riksdagsval kommer äga rum den 9 september 2018.