Rösta i valet

Att rösta i valet

Varför ska just du rösta i valet i september? Många har svårt att känna en direkt anknytning till valet och många menar att den enskilda personens röst inte spelar någon roll och att det ändå aldrig blir någon skillnad. En vanlig uppfattning hos de som är röstberättigade i Sverige. Så varför ska man rösta i valet? Faktum är att det alltid blir skillnad och att varje röst räknas. Att ändringar inte sker över en natt är rätt självklart, men visst kan det kännas trögt när man inte märker någon skillnad alls? Men kanske är det just det som är det viktiga med att rösta i valet. Att upprätthålla den fina demokrati och struktur som vi har i vårt land Sverige. Kanske ska just du rösta för att allting ska fortsätta vara precis så som det redan är? Andra röstar i valet för att få en helt ny struktur i samhället. Det kan dröja. Men överlag och övertid kommer varje enskilt beslut som fattas på politisk nivå att synas i samhället och ditt vardagliga liv. Och vilka som får makten på den politiska nivån ska du självklart vara med och styra över - det gäller ju ditt liv!

Rösta i valet för att göra just din röst hörd samt för att värna om den rösträtt vi har i Sverige idag. Den är få förunnad.

Genom att rösta i valet den 9 september 2018 kan du bidra med en rad olika förbättringar inom alla möjliga områden i vårt samhälle. Du kan rösta i valet för att du vill se en förbättring i den svenska skolan. Du kan rösta i valet för att du vill se en förbättring av sjukvården, äldrevården, psykiatrin eller förlossningsvården. Du kan rösta i valet för ett mer jämställt samhälle, med fler kvinnliga ledarroller, mer rättvis lön och ett bättre genustänk i företagsmiljöer. Du kan rösta i valet för att påverka kollektivtrafiken och infrastrukturen. Du kan rösta i valet för att påverka mottagandet av flyktingar i Sverige. Du kan rösta i valet för att du vill vara med och styra hur bidrag i Sverige ska delas ut och till vilka.

Det är alltså i princip omöjligt att slänga ur sig att “valet påverkar inte mig” - för det gör det i allra högsta grad. Hur ett val slutar kommer att ha påverkan på ditt vardagliga liv i flera olika skeden. Så se till att rösta i valet för att säkra dig om att du har varit med och försökt påverka din egna framtid istället för att slösa bort en röst som väger tyngre än mycket annat.

Alla får dock  inte rösta i valet. Men många! I Sverige är det lag på att man måste vara myndig (18 år fyllda) och dessutom måste man vara svensk medborgare. Om du tillhör den här kategorin kan du utöver att rösta i valet även arbeta som röstmottagare. Det är helt frivilligt men definitivt en fin merit att lägga till meritlistan.

Att arbeta som röstmottagare i valet visar på samhällsengagemang och ett intresse på politisk nivå. Om du vill göra mer än att bara rösta i valet kan du alltså vända dig till kommunen för att meddela ditt intresse på att engagera dig ytterligare. Men glöm inte - att rösta i valet är första prioriteringen!

Vi guidar dig genom valjungeln fram till en röst som känns rätt för dig!