Rösta med BankID

Rösta elektroniskt med hjälp av BankID!

Det skulle finnas flera fördelar med att kunna rösta elektroniskt. Man skulle få fler människor att rösta, man skulle spara på miljön eftersom man inte längre skulle behöva skicka röstsedlar till alla (precis som med deklarationen), man skulle inte längre behöva åka till ett utvalt valkontor och därmed minska på utsläppen.

Frågan är varför inte den elektroniska möjligheten att rösta i olika val finns? BankID är ett säkert sätt att legitimera sig. Det är väldigt konstigt att man inte erbjuds att kunna rösta elektroniskt. Idag kan man sköta de flesta ärenden med hjälp av elektronisk legitimation. Varför duger det inte till att rösta? Verkligen konstigt tycker jag.

Vi kan deklarera, sköta bankärenden och skicka signerade dokument till samtliga myndigheter men inte rösta?

Hela processen med val skulle bli så mycket enklare. Man skulle inte längre behöva ha så många valkontor öppna, att räkna röster skulle inte behöva lika mycket resurser heller. De som trots allt väljer att pappersrösta kan/måste göra det på den större orten. Idag använder ca 70% av befolkningen på större orter möjligheten att deklarera elektroniskt, samma sak skulle ske med valen.

Valdeltagandet skulle bli mycket större också! Dessutom så skulle den mänskliga faktorn minska, d.v.s misstag och valfusk skulle minska avsevärt.

Finns det verkligen ingen vilja i att effektivisera och förbättra röstsystemet? Alla skulle vinna på det i längden. Det är klart att det alltid finns människor som skulle sätta emot ett sådant förslag men så är det med allt i stort sett. Det är vad demokrati är, att kunna ha olika möjligheter och åsikter.

SNART KOMMER APPEN SOM GÖR DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT RÖSTA I RIKSDAGEN DIREKT FRÅN MOBILTELEFONEN

Christian Paulsen som är nyvald styrelsemedlem i Direktdemokraterna har tagit initiativet att driva ett utvecklingsarbete med utvecklingen av en mobil applikation som skall vara redo till valet 2018.

Christan beskriver hur scenariot skulle kunna se ut: “medlemmar loggar in via BankID appen. Första gången väljer man sitt parti (eller sin representant).

Systemet kommer sedan automatiskt rösta därefter, men för första gången någonsin erbjuds möjligheten att göra ett avsteg och när som helst rösta själv.”

Tanken är att medborgare fortsatt skall kunna delegera sina röster i frågor man inte vill sätta sig in i, men när man har frågor som man engagerar sig i ska man kunna rösta direkt.

En förutsättning för att idéen ska realiseras är, enligt dagens regler, att Direktdemokraterna passerar 4% spärren som de större partierna instiftat.

“Vi har en otroligt hög konvertering när vi pratar med folk på gatorna i Stockholm eller visar videon på hemsidan.

 

Vårt problem är att få folk att rösta trots spärren. Ingen vill slösa bort sin enda röst på ett parti utan makt i Riksdagen”, säger Christian Paulsen, som också är VD på Apptimize AB.

“Genom en medlemsavgift som ska ses som ett röstlöfte och ett medlemsantal som uppdateras i realtid med målet 250,000+ (4%+) kan alla vara säkra på om vi kommer in i riksdagen eller inte”, avslutar Christian.

Att rösta i vallokal är omodernt - BankID är framtiden!